Κυριακὴ Προπατόρων (ΙΑ´ Λουκᾶ) 11-12-2011

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Περὶ τοῦ Ὁσίου Λεοντίου τοῦ Μονεμβασιώτου, ἐν Ἀχαΐᾳ ἀσκήσαντος, ἐδῶ.
 

Attachments

Top