Κυριακὴ Πεντηκοστῆς 04-06-2017

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ἀκολουθίαι ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια-ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ διάταξις πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ Πεντηκοσταρίου ἐδῶ. Κανόνες Συνόδων ἐδῶ.
*
Παρασκευὴ 02-06-2017. Ἀπόδοσις Ἀναλήψεως
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια-ἀναγνώσματα λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ διάταξις πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Ψυχοσάββατον πρὸ Πεντηκοστῆς 03-06-2017
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια-ἀναγνώσματα λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ διάταξις πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Δευτέρα μετὰ Πεντηκοστήν, Ἁγίου Πνεύματος 05-06-2017
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια-ἀναγνώσματα λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ διάταξις πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Κείμενα περὶ τῆς Πεντηκοστῆς ἐκ τοῦ ἱστοχώρου www.nektarios.gr:
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ - Λόγος περὶ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς (νεοελλ.)
Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου - Εἰς τὴν Πεντηκοστήν (ἀπόσπασμα)
Leonid Ouspensky - Ἡ εἰκόνα στὸ φῶς τῆς ὀρθόδ. ἑρμηνείας (Πεντηκοστή)
Καλλίστου Γουέαρ ἐπισκ. Διοκλείας - Εἰς τὴν Πεντηκοστήν (ἀπόσπασμα)
Ἀμβρoσίου Ἱερομονάχου Λαυριώτου - Λόγος εἰς τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστήν
 
Last edited:
Top