Κυριακὴ Μετὰ τὰ Φῶτα 08-01-2012

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ κι ἐδῶ.
* * *
Καὶ τρία βίντεο, ἐκ τῆς σειρᾶς «Ψυχωφελεῖς Ἱστορίες καὶ Παραβολές»:
1) Ὑπακοή, μιὰ παράξενη εντολή
2) Οἱ προσευχὲς ποὺ δὲν εἰσακούονται
3) Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Χριστοῦ
* * *
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Top