Κυριακὴ Κ´ (Ϛ´ Λουκᾶ) 21-10-2012

nektar

νεοαρχάριος

Attachments

  • 2012-10-21_kyriakh_st_loyka.doc
    249 KB · Views: 109
  • 2012-10-21_kyriakh_st_loyka.pdf
    234.8 KB · Views: 114
Last edited:
Top