Κυριακὴ ΚϚ´ (ΙΔ´ Λουκᾶ) 02-12-2012

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Ἡμερολόγιον 2013 (Ἑορτολόγιον, Κυριακοδρόμιον, Ἀπόδειπνον, Χαιρετισμοί) ἐδῶ.
Ἐνδιαφέρουσα ταινία τεκμηριώσεως ἐδῶ. Ἰδιαίτερον ἀνάγνωσμα καὶ βίντεο ἐδῶ.
* * *
Συνημμένως μουσικὰ «βυζαντινοῦ» μέρους ἐκδηλώσεως «Ἦθος Ἁρμονιῶν». 1 2
Ἔτι δὲ συλλογὴ εἰκόνων-σελιδοδεικτῶν ἐξ ἐργοχείρου εὐχετικοῦ προερχομένη.
* * *
Τῇ β´ τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου (19 Νοεμβρίου 1991 π.ἡ.), ἡ ἐν Ἄθῳ κοίμησις τοῦ
Ὁσίου Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, διορατικοῦ & προορατικοῦ. Web
 

Attachments

Last edited:
Top