Κυριακὴ ΚΘ´ (ΙΒ´ Λουκᾶ) 19-01-2014

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Λουκ. ιζ´ 17β * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ἀκολουθία Ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ, ἀπὸ Ἀνέμη & ὁμώνυμον Ἱ.Ν.
Ἀρχειοθήκη ὀρθόδοξος (κείμενα, εἰκόνες, ἦχοι, βίντεο) ἐκ Ῥουμανίας, ἐδῶ.
Ἀνάβαση στὸν Ἄθω: ἀπὸ τὴν Οὐρανούπολη στὴν κορυφὴ τοῦ Ἁγ.Ὄρους, ταινία.
Ὀλίγα περυσινά: δωρεὰν ἀντίγραφα βιβλίων ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» ἐδῶ.
Πολυτονισμός, λεξικό & γραμματική, νέα ἐργαλεῖα γλώσσης: ἐδῶ & ἐδῶ.
Ψηφιοποιημένα βιβλία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου τοῦ ἐν Ἔσσεξ, ἐδῶ.
Πρώτη Πανήγυρις Ὁσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου (2 Δεκεμβρίου 2013), βίντεο.
 
Last edited:
Top