Κυριακὴ ΚΖ´ (Ι´ Λουκᾶ) 09-12-2012

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Νέον Ἡμερολόγιον 2013 (Ἑορτολόγιον, Νηστεῖες, ἐπεξεργάσιμος μορφή) doc & pdf.
Ἡμερολόγιον 2013 (Ἑορτολόγιον, Κυριακοδρόμιον, Ἀπόδειπνον, Χαιρετισμοί) ἐδῶ.
Ἐνδιαφέρουσα ταινία τεκμηριώσεως ἐδῶ. Ἰδιαίτερον ἀνάγνωσμα καὶ βίντεο ἐδῶ.
* * *
Τῇ θ´ τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου (π.ἡ.) πανηγυρίζει καὶ τὸ Κελλὶ τῆς Γιαγιᾶς μας.
 
Top