Κυριακὴ ΚΔ´ (ΙΓ´ Λουκᾶ) 27-11-2011

nektar

νεοαρχάριος
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Συνημμένως βιλιοπαρουσίασις νεοεκδοθέντος τριτόμου Στιχηραρίου Ἐνιαυτοῦ,
τοῦ Ἄρχοντος Ἀβραὰμ Εὐθυμιάδη (1911-2005). Ἕτερα στοιχεῖα: 1, 2, 3, 4.
 

Attachments

  • 2011-11-27_kyriakh_ic_loyka.doc
    242 KB · Views: 139
  • 2011-11-27_kyriakh_ic_loyka.pdf
    197.7 KB · Views: 162
  • abraham_eyf8ymiadhs_fwnais_aisiais.doc
    35.5 KB · Views: 81
Back
Top