Κυριακὴ ΚΔ´ (Θ´ Λουκᾶ) 23-11-2014

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἡμερολόγια ἔτους 2015 ἀπὸ Κομοτηνή, Σέρρες 1+2, Ἡράκλειο, Λασίθι, Πάφο.
Δείγματα ἀναρτήσεων ἐπὶ ἠχονέφους Grooveshark ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.
 
Last edited:
Top