Κυριακὴ ΚΒ´ (Ζ´ Λουκᾶ) 09-11-2014

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἀφιέρωμα ἐκτενὲς εἰς τὸν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Νεκτάριον Πενταπόλεως ἐδῶ.
 
Top