Κυριακὴ ΚΒ´ (Ε´ Λουκᾶ) 01-11-2015

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
26 Ὀκτωβρίου. Ἀγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου Μυροβλύτου (διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν Κυριακῶν)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
28 Ὀκτωβρίου. Ἀγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν Κυριακῶν)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
ταινία τεκμηριώσεως «ἀπὸ τὸ ἅγιον ὄρος στὸν οὐρανό - ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης» ἐδῶ.
 

Attachments

Last edited:
Top