Κυριακὴ ΙϚ´ Λουκᾶ (Τελώνου & Φαρισαίου) 09-02-2014

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ. ...
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενον & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἕτερα σχετικὰ τοῦ Τριῳδίου κείμενα ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ & ἐδῶ.
Καὶ δεῖγμα ἐργονομικοῦ τρόπου ἀναρτήσεως ἠχητικῶν ἐπὶ τοῦ ἠχονέφους ἐδῶ.


 
Last edited:
Top