Κυριακὴ ΙΘ´ (Γ´ Λουκᾶ) 19-10-2014

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Καὶ ἓν μέλος ψαλὲν ἐν τῇ πανηγύρει 2014 Ἱ.Μ. Ὁσ. Συμεὼν Νέου Θεολόγου ἐν Καλάμῳ Ἀττικῆς.
Ἐπίσης, σημαντικὴ ἐπιστολὴ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀχτύρκα ἀνατολικῆς Οὐκρανίας.
 

Attachments

Top