Κυριακὴ ΙΖ´ Λουκᾶ (Ἀσώτου) 12-02-2012

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια & Ἀναγνώσματα Θείας Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα Α, Β, Γ & Δ.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενον & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἕτερα σχετικὰ τοῦ Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἡμετέρου ἱστοχώρου ἐδῶ, ἐδῶ & ἐδῶ.
Παράστασις ἐδῶ. Ταινίαι «Ἡ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου» Α, Β & «Τὸ καντηλάκι».
 

Attachments

Last edited:
Top