Κυριακὴ ΙΖ´ (Γ´ Λουκᾶ) 09-10-2011

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Ἔτι δὲ καὶ διήγησις, σχετιζομένη τοῖς ψάλταις, ἐξ ἁγιορειτικῶν διηγήσεων.
* * *
Περὶ τοῦ Γ´ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξ. Παπαδιαμάντη (Β´ μέρος), ἐδῶ.
* * *
Ἀνάρτησις εἰς μνήμην Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδου & συμβίας αὐτοῦ Βασιλικῆς
Φουλάκη, τῶν μετέπειτα μοναχῶν γενομένων, Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας.
Σχετ. σύνδεσμοι: βιογραφικὰ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ· ψηφιοποιημένα ἔργα ἐδῶ & ἐδῶ.
 

Attachments

Last edited:
Top