Κυριακὴ ΙΖ´ (Β´ Λουκᾶ) 05-10-2014

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Συνημμένως, τὸ μουσικὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως «Πιστεύω, ἦχος δ´» (Δευτέρα 29-09-2014).
Ἐπίσης, ἡ προλογικὴ ὁμιλία τοῦ Ἰωάννου Ἀρβανίτη διὰ τὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωσιν εἰς «Παρνασσόν».
Καὶ ἀναγγελία σεμιναρίου ὀρθογραφίας βυζαντινῆς παρασημαντικῆς ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ μουσικολόγου.
Ἔτι δέ, πρόγραμμα πανηγύρεως 2014 Ἱ.Μ. Ὁσίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου ἐν Καλάμῳ Ἀττικῆς.
Τέλος, σημαντικὴ ἐπιστολὴ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀχτύρκα ἀνατολικῆς Οὐκρανίας.
* * *
Καὶ ἐπιτεταγμένη σύνθεσις συνήθους διατάξεως ἀντιφώνων Κυριακῆς ἐδῶ.
Καὶ διατύπωσις ἀέναος διὰ τὴν πλήρη ψαλμώδησιν τῶν κανόνων ἐν τῷ ὄρθρῳ.
 

Attachments

Top