Κυριακὴ ΙΕ´ Λουκᾶ 22-01-2012

nektar

νεοαρχάριος
#1

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια & Ἀναγνώσματα Θείας Λειτουργίας.
Συμπεριλαμβάνεται Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἡγιασμένου.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Σχετικὲς Φυλλάδες: Ἀποστόλου Τιμοθέου & Ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίου.
Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τιμοθέου ἐκ τῶν Ο´ (70) ἐδῶ.
Ἔτι δὲ συνημμένως κείμενα δύω, πρὸς ἀνάγνωσιν ἐν ἀλκυονῖσιν ἑσπέραις.
* * *
Διὰ τὸ προτριωδιακὸν ἀρτύσιμον, ὄψιμά τινα πολίτικα ἀκούσματα, ἐδῶ.
 

Attachments

Last edited:
Top