Κυριακὴ ΙΔ´ Ματθαίου 06-09-2015

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

* * *
Εκδήλωση παρουσιάσεως βιβλίων, με ψαλτικό μέρος: "Νέον Μαρτυρολόγιον" οσ. Νικοδήμου Αγιορείτου &
"Μεγαλυνάρια" υπό Ειρήνης Β. Πολυκρέτη - Θεολόγου. Κυ 26-07-2015, πολιτ. κέντρο Απειράνθου. video ἐδῶ.
 
Top