Κυριακὴ ΙΓ´ Ματθαίου 02-09-2012

nektar

νεοαρχάριος
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Ἁγιολογικὰ καὶ ὑμνολογικὰ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος ἐδῶ.

* * *
Ἀνάρτησις ἀφιερωμένη στὸν φίλο Ζαχάρη Ὀρφανό, τὸ γλυκὺ λαγουθιέρη,
ἀπὸ τὸν Ἅγιο Μάμα Μυλοποτάμου, ἁπούγραψενε καὶ τςὶ ἑξῆς μαντινάδες:

Νὰ μπόργηενε τὴ θάλασσα ὁ ἥλιος νὰ τὴν κάψει,
θὰ ν᾿ εἶχ᾿ ἐλπίδες ἡ καρδιὰ ἐσένα νὰ ξεχάσει.

Νά ῾μουν χιονιᾶς νὰ ῾μπόρουνα θάλασσα νὰ παγώσω,
νὰ πορπατῶ ἀπάνω τζη, νὰ ῾ρθῶ νὰ σ᾿ ἀνταμώσω.
 
Last edited:
Top