Κυριακὴ ΙΓ´ Λουκᾶ 28-11-2010

nektar

νεοαρχάριος
Ἀναρτᾶται ἔγγραφον (doc & pdf) περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, τυπικὸν ἐδῶ.

Συνοπτικὰ ἁγιολογικὰ τῆς ἡμέρας, ἐδῶ.
Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εἰρηνάρχου ἐν Σεβαστείᾳ ἐδῶ.
Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων ἐν Τιβεριουπόλει ἐδῶ & ἐδῶ.
 

Attachments

  • 2010-11-28_kyriakh_ic_loyka.pdf
    210.1 KB · Views: 14
  • 2010-11-28_kyriakh_ic_loyka.doc
    241.5 KB · Views: 13
Last edited:
Top