Κυριακὴ ΙΒ´ Ματθαίου 04-09-2011

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
συνεχίζεται ἡ ἀνάρτησις τῶν φύλλων τροπαρίων, ψαλλομένων εἰς ἐνορίας.
ἀποστείλατε π.μ. διὰ ποίους ἁγίους νὰ συντάξωμε τὸ ἀντίστοιχον φύλλον.
Συνημμένως τὸ σχετικὸν φύλλον διὰ τὸν ἐν Ἀθήναις Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου Μυροβλύτου (Λουμπαρδιάρη) {Ἐπικοινωνεῖν}.
 

Attachments

Top