Κυριακὴ ΙΑ´ Ματθαίου 28-08-2011

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
συνεχίζεται ἡ ἀνάρτησις τῶν φύλλων τροπαρίων, ψαλλομένων εἰς ἐνορίας.
ἀποστείλατε π.μ. διὰ ποίους ἁγίους νὰ συντάξωμε τὸ ἀντίστοιχον φύλλον.
Συνημμένως τὸ σχετικὸν φύλλον διὰ τὸν ἐν Συκεαῖς Ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν
Ἁγίων Θεοδώρων καὶ Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, ὅπου ψάλλει ὡς
πρωτοψάλτης ὁ φίλτατός μου Νικόλαος Στάθης. Ἠχογραφήσεις του ἐδῶ.
* * *
πάντως, ὁ νοῦς μας ἐτούτη τὴν Κυριακὴ ὅπως καὶ κάθε 15/28 Αὐγούστου ἐκεῖ...
 

Attachments

Last edited:
Top