Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου 16-08-2015

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Σα 15-08-2015. Κοίμησις ὑπεραγίας Θεοτόκου (ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Πρόγραμμα ἀκολουθιῶν Αὐγούστου καὶ πανηγύρεως Ἱ.Η. Μεταμορφώσεως ἐδῶ.
* * *
15Αὐγουστιάτικα βοηθήματα δι᾿ ἐποχιακοὺς διαβαστὰς & παρακλήσεις ἐδῶ.
Ἑορτὴ Κοιμήσεως ἐν Γεθσημανῇ: παράκλησις, κάθοδος εἰκόνος, Ἐγκώμια, Λειτουργία.
 
Last edited:
Top