Κυριακὴ Η´ Ματθαίου 14-08-2016

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Αὐγούστου 15. Κοίμησις ὑπεραγίας Θεοτόκου (ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Αὐγούστου 13. Ἀπόδοσις Μεταμορφώσεως Σωτῆρος
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς, προκειμένου ἑσπερινοῦ καὶ ἀναγνωσμάτων λειτουργίας)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

*
Ἀλ. Παπαδιαμάντης - Ὁ ῥεμβασμὸς τοῦ δεκαπενταυγούστου ἐδῶ.
*
15Αὐγουστιάτικα βοηθήματα δι᾿ ἐποχιακοὺς διαβαστὰς & παρακλήσεις ἐδῶ.
*
ψηφιακὸ ὑλικὸ ἀπὸ Ρουμανία (ἔγγραφα, μουσικά, ἦχοι, εἰκόνες, βίντεο), ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Ἑορτὴ Κοιμήσεως ἐν Γεθσημανῇ (2013): παράκλησις, κάθοδος εἰκόνος, Ἐγκώμια, Λειτουργία.
*
Καὶ ἐν Ἀθήναις (2016): μικρὰ ἀγρυπνία (Κυ 10μμ - Δε 1πμ), ἱ.ν. ἁγ. Ἀναργύρων, ὁδ. Σόλωνος & Μασσαλίας.
 
Last edited:
Top