Κυριακὴ Η´ Ματθαίου 07-08-2011

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
ἐπίκαιροι σύνδεσμοι περὶ ἀκολουθιῶν Ὁσίων Νικάνορος καὶ Θεοδοσίου.
ἔτι δὲ συνημμένως βοηθήματα δι' ἐποχιακοὺς διαβαστὰς καὶ παρακλήσεις...
 

Attachments

Last edited:
Top