Κυριακὴ Ε´ Νηστειῶν 02-04-2017 (Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, περὶ νηστείας Α, Β, Γ, Δ & Ε.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
πρωτ. Αλέξανδρος Σμέμαν - Μεγάλη Σαρακοστή, Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα, ἐδῶ.
*
Τετάρτη ἢ Πέμπτη Ε´ Νηστειῶν, Μέγας Κανών
> Τετάρτη ἑσπέρας, Μέγας Κανὼν εἰς τὸ μικρὸν ἀπόδειπνον doc & pdf
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν 24ης καὶ 25ης Μαρτίου).
> Πέμπτη πρωΐ, Μέγας Κανὼν εἰς τὸν ὄρθρον doc & pdf.
(διάταξις σταθερά, πλὴν συναξαρίου, καὶ τῶν τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος·
τριαδικῶν, μαρτυρικῶν καθισμάτων, φωταγωγικοῦ καὶ στιχηρῶν ἀποστίχων)
*
Παρασκευὴ ἢ Σάββατον E´ Νηστειῶν, Ἀκάθιστος Ὕμνος Θεοτόκου
> Παρασκευὴ ἑσπέρας, Ἀκάθιστος Ὕμνος εἰς τὸ μικρὸν ἀπόδειπνον doc & pdf.
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν 24ης καὶ 25ης Μαρτίου).
> Σάββατον πρωΐ, Ἀκάθιστος Ὕμνος εἰς τὸν ὄρθρον doc & pdf.
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν 24ης καὶ 25ης Μαρτίου).
*
Κατανυκτικοὶ Ἑσπερινοὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2017
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ doc & pdf καὶ τῶν ἐφετινῶν ψαλλομένων στιχηρῶν προσομοίων doc & pdf.
*
Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ. Ἱκετήριος Ἀκαθίστου ἐδῶ. Ὁσία Μαρία Αἰγυπτία ἐδῶ.
 
Last edited:
Top