Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν 26-03-2016 (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἐπίκαιρον δὲ ἀφιέρωμα: Ὅσιος Ἰωάννης Σιναΐτης, Οὐρανοδρόμος Κλίμαξ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, περὶ νηστείας Α, Β, Γ, Δ & Ε.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
πρωτ. Αλέξανδρος Σμέμαν - Μεγάλη Σαρακοστή, Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα, ἐδῶ.
*
Σάββατον 25 Μαρτίου 2017, Εὐαγγελισμὸς Θεοτόκου
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ μετὰ δ´ στάσεως χαιρετισμῶν, ὄρθρου, λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ (ἀπὸ Σύνδ. Ἱεροψ. Βόλου).
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα Α, Β, Γ, Δ.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Μαρτυρία ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως 1821 ὑπὸ τοῦ Π.Π. Γερμανοῦ, ἐδῶ.
Διακήρυξις (ἀνεξαρτησίας) τῆς Α´ Ἐθνοσυνελεύσεως ἐν Ἐπιδαύρῳ (1822) ἐδῶ.
Ἱστορικὰ περὶ τῆς ἐθνεγερσίας, ἐδῶ. Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη ἐδῶ.
*
«Τῇ ὑπερμάχῳ» & «Κήρυξις ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως, 25 Μαρτίου 1821»:

«Λάμπουν τὰ χιόνια στὰ βουνά» (τῶν Κολοκοτρωναίων). π.Χρ.Κυριακόπουλος:

«Ὁ Θοδωράκης κάθεται» (καθιστικό). καταγραφὴ-ἑρμηνεία π.Χρ.Κυριακόπουλος:

*
π. Χρῖστος Κυριακόπουλος: Ἀφιέρωμα κείμενα ἐδῶ, Ἠχογραφήσεις ἐδῶ.
*
Κατανυκτικοὶ Ἑσπερινοὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2017
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ doc & pdf καὶ τῶν ἐφετινῶν ψαλλομένων στιχηρῶν προσομοίων doc & pdf.
 
Top