Κυριακὴ Βαΐων 09-04-2017 & Μεγάλη Ἑβδομάς

nektar

νεοαρχάριος
#1
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, (ἀναγνώσματα) Λειτουργίας, Λυχνικοῦ doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου εἰς τὰ Βαΐα, ἐδῶ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, περὶ νηστείας Α, Β, Γ, Δ & Ε.
Ὑμνοι Τριῳδίου, ἠχογραφήματα πατριαρχικά, ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
πρωτ. Αλέξανδρος Σμέμαν - Μεγάλη Σαρακοστή, Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα, ἐδῶ.
*
Σάββατον Λαζάρου
Ἀκολουθίαι ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Μεγάλη Δευτέρα
Ἀκολουθίαι ὄρθρου, ὡρῶν, ἑσπερινοῦ, προηγιασμένης, ἀποδείπνου doc & pdf.
(σταθερὰ πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ καὶ ἐδῶ.
*
Μεγάλη Τρίτη
Ἀκολουθίαι ὄρθρου, ὡρῶν, ἑσπερινοῦ, προηγιασμένης, ἀποδείπνου doc & pdf.
(σταθερὰ πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ καὶ ἐδῶ.
*
Μεγάλη Τετάρτη
Ἀκολουθίαι ὄρθρου, ὡρῶν, ἑσπερινοῦ, προηγιασμένης, ἀποδείπνου doc & pdf.
(σταθερὰ πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ καὶ ἐδῶ.
*
Μεγάλη Πέμπτη
Ἀκολουθίαι ὄρθρου, ὡρῶν, ἑσπερινοῦ, θ.λειτουργίας, ἀποδείπνου doc & pdf.
(σταθερὰ πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ καὶ ἐδῶ.
*
Μεγάλη Παρασκευή
Ἀκολουθίαι ὄρθρου, μεγάλων ὡρῶν, ἑσπερινοῦ ἀποκαθηλώσεως doc & pdf.
(σταθερὰ πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ καὶ ἐδῶ.
*
Μέγα Σάββατον
Ἀκολουθίαι ὄρθρου, ἑσπερινοῦ, θ.λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ καὶ ἐδῶ.
*
Κυριακὴ Πάσχα
Ἀκολουθίαι παννυχίδος, ὄρθρου, θ.λειτουργίας, ἑσπερινοῦ doc & pdf.
(σταθερὰ ἕως 22 Ἀπριλίου, πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ καὶ ἐδῶ.
*
Δευτέρα Πάσχα
Ἀκολουθίαι ὄρθρου, θ.λειτουργίας, ἑσπερινοῦ doc & pdf.
(σταθερὰ ἕως 22 Ἀπριλίου, πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
*
Σχετικὴ λειτουργικὴ ἔκδοσις (συντεταγμένη ἀναλυτικὴ φυλλάδα ψαλλομένων):
«Αἱ Ἀναστάσιμοι ἀκολουθίαι Ἁγίου Πάσχα, ἤτοι Παννυχίς, Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία,
Ἡμερονύκτιος Ἀκολουθία, Ἑσπερινὸς Ἀγάπης (& Εὐαγγέλιον εἰς 45 γλώσσας)
καὶ σχετικὰ ὑμνολογικὰ ἁγ. Γεωργίου· ἐκδ. Παρρησία, 210-9422075, email
ISBN: 978-960-696-146-5
*
Ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ περιόδων Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ Πεντηκοσταρίου.
 
Last edited:
Top