Κυριακὴ Α´ Νηστειῶν 09-03-2014

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, περὶ νηστείας Α, Β, Γ, Δ & Ε.
Κείμενα διάφορα περὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ, Ζ, Η & Θ.
Ἱεροὶ Κανόνες τῶν Συνόδων ἐδῶ. Συνοδικὸν τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐδῶ.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἔτι δὲ καὶ Σύναξις Παναγίας Παντανάσσης ἐν νήσῳ Σικίνῳ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.
Βίος ἔμμετρος τῶν ἁγ. Μ´ Μαρτύρων, ὑπὸ Δανιὴλ ἱερομ. Κατουνακιώτου ἐδῶ.
 

Attachments

Last edited:
Top