Κυριακὴ Α´ Νηστειῶν 05-03-2017

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, περὶ νηστείας Α, Β, Γ, Δ & Ε.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Κείμενα διάφορα περὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ, Ζ, Η & Θ.
Ἱεροὶ Κανόνες τῶν Συνόδων ἐδῶ. Συνοδικὸν τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐδῶ.
πρωτ. Ἀλέξανδρος Σμέμαν - Μεγάλη Σαρακοστή, Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα, ἐδῶ.
*
Παρασκευὴ Α´ Νηστειῶν, Α´ Χαιρετισμοὶ Θεοτόκου
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν παραμονῆς Εὐαγγελισμοῦ)
Ἀκολουθία μικροῦ ἀποδείπνου, α´ στάσις χαιρετισμῶν doc & pdf.
*
Σάββατον Α´ Νηστειῶν
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν καθισμάτων ὄρθρου ἤχου ἑβδομάδος & συναξαρίου μηναίου)
Ἀκολουθία ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
*
Κατανυκτικοὶ Ἑσπερινοὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2017
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ doc & pdf καὶ τῶν ἐφετινῶν ψαλλομένων στιχηρῶν προσομοίων doc & pdf.
*
Ὀπτοκίνημα «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ» (Greek Skies time-lapse video) ἐδῶ.
*
Εἰκόνες «κυρὰ-Σαρακοστὴ» doc & pdf.
 
Top