Κυριακὴ Α´ Νηστειῶν 04-03-2012

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια & Ἀναγνώσματα Θείας Λειτουργίας.
Παρατίθεται δὲ καὶ τυπικὴ διάταξις τῆς λιτανεύσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες A, Β & Γ. Κείμενα Α, Β, Γ, Δ & Ε.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἡμετέρου ἱστοχώρου ἐδῶ, περὶ νηστείας Α, Β, Γ, Δ & Ε.
Κείμενα διάφορα περὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας Α, Β, Γ, Δ, Ε & Στ.
Ἱεροὶ Κανόνες τῶν Συνόδων ἐδῶ. Συνοδικὸν Οἰκουμενικῆς Ζ´ Συνόδου ἐδῶ.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἔτι δὲ καὶ Σύναξις τῆς Παναγίας Παντανάσσης ἐν Σικίνῳ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.
 

Attachments

Last edited:
Top