Κυριακή 9/2/2014-Τελώνου και Φαρισαίου

Χρήστος Τόλιας

α' ψάλτης ι.ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
#1
Από τη σημερινή Κυριακή παρατίθενται στην αγάπη σας οι παρακάτω ύμνοι:
1. ΙΑ' Εξαποστειλάριον
2. Πάσα πνοή ήχος πλ.δ
3. Του φαρισαίου την μεγάλαυχον φωνήν
4. Ταις εξ έργων καυχήσεσι-Χρ. Θεοδοσόπουλου
5. Δύναμις-Άγιος αθάνατος πλ.δ' Αθ. Πέττα
6. Αποστολικό ανάγνωσμα
7. Χερουβικόν ήχος πλ.δ' Χρ. Μίμη
8. Στώμεν καλώς-Λάβετε φάγετε (λειτουργικά Γ. Αγγελινάρα)
9. Θεοτόκε η ελπίς-Εν νόμω σκιά και γράμματι αργόν-Δημ. Πα'ι'κόπουλου.
Καλό και ευλογημένο Τριώδιο!
 

Attachments

Top