Κυριακή 6-6-2010 Β' Ματθαίου Ήχος Α'

panosdohi

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
#1
Εκτός της αναστάσιμης ακολουθίας ψάλαμε και την ακολουθία των Αγιορειτών Πατέρων.

-Πεντηκοστάρια αργά από τη Συλλογή του Γ. Πρωγάκη Ήχος β
-Κανόνες α & γ ωδή εις 14 ήτοι 4 αναστάσιμα, 2 της Θεοτόκου και 8 των Αγίων
-Καταβασίες σύντομες Ιωάννου Πρωτοψάλτου, η θ αργή Πέτρου Λαμπαδαρίου Ήχος δ
-Πασαπνοάρια αργά Ιακώβου Πρωτοψάλτου Ήχος α
-Στιχηρά αναστάσιμα από το αναστασιματάριο του Ιωάννου
-Δοξαστικό το Β' εωθινό Π. Λαμπαδαρίου Ήχος β
-Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου Ήχος α
-Τρισάγιο Ήχος β, Δύναμις "το συνειθισμένον" Ήχος β
-Αλληλουϊάριο Γρ. Στάθη Ήχος α
-Χερουβικό Π. Λαμπαδαρίου Ήχος α
-Λειτουργικά και Άξιον εστίν Δ. Σουρλατζή Ήχος α
-Κοινωνικό Π. Μπερεκέτη Ήχος α τετράφωνος
-Στο αντίδωρο απόστιχα των Αγιορειτών Πατέρων αργά μέλος Ιωάσαφ Διονυσιάτου Ήχος πλ.α
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2
΄Εναρξη Όρθρου: 7:00

- Απολυτίκια, Καθίσματα και Αναστάσιμα Ευλογητάρια ως είθισται.
- Υπακοή Δόξα, Και νυν το τέλος.
- Αναβαθμοί του ήχου.
- Προκείμενο του ήχου.
- Προκείμενον "Πάσα πνοή"
- Κανόνες α' & γ' ωδή εις 14 ήτοι 4 αναστάσιμα, 3 Σταυροαναστάσιμα 3 της Θεοτόκου και 4 του Μηναίου μετά "συντετμημένης" στιχολογίας.
- Καταβασίες (άπασαι ομού) αργές Πέτρου Λαμπαδαρίου α΄ και γ΄ ωδή και οι λοιπές σύντομες.
- Η Τιμιωτέρα ήχος δ΄ (σύντομη), η θ΄ Καταβασία αργή Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ήχος δ΄.
- Πασαπνοάρια και Στιχολογία, ήχος α΄.
- Τα 4 Στιχηρά αναστάσιμα σε νέο αργό στιχηραρικό μέλος και τα 4 αναστάσιμα Ανατολιακά σε μέλος σύντομο.
- Δοξαστικό το Β' εωθινό Ιωάννου. Ήχος β΄
- "Υπερευλογημένη", ήχος β΄
- Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου Ήχος α΄
- "Σήμερον σωτηρία" ήχος δ΄.

Θεία Λειτουργία: 8:20

- Τυπικά Πέτρου και Μακαρισμοί αναστάσιμοι.
- Τρισάγιο Ήχος β΄, χωρίς αργό δύναμις.
- Προκείμενον ήχος α΄, Κων. Παπαγιάννη.
- Αλληλουιάριο ήχος α΄, Κων. Παπαγιάννη.
- Χερουβικό Π. Λαμπαδαρίου και Γρηγορίου Πρωτοψάλτου (εκλογή) Ήχος α΄
- Λειτουργικά "χύμα" στην βάση του ήχου (Πα)
- "Άξιον εστίν" Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ήχος α΄.
- Κοινωνικό "Αινείτε τον Κύριον" Δανιήλ Πρωτοψάλτου Ήχος α΄.
- "Είδομεν το φώς" Ήχος β΄.
- "Πληρωθήτω" Ήχος β'.
- "Είη, το όνομα Κυρίου" 'Ηχος β΄.

Απόλυσις: 9:45
 
Last edited:

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#3
-Αίνοι, Κωνσταντίνου Πρίγγου
-Β΄Εωθινό, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου
-Δοξολογία, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου (α΄)
-Τυπικά σε α΄ήχο, Μακαρισμοί
-Τρισάγιον, Κυριακου Ιωαννίδου (α΄)
-Χερουβικό, Πέτρου Βυζαντίου (α΄)
-Λειτουργικά, Βασ. Νικολαϊδη (α΄)
-Άξιον εστί, Γρηγορίου πρωτοψάλτου (κατά Βασ. Νικολαϊδη) (α΄)
-Στο Κοινωνικό, «Αινείτε» (α΄) σύντομο και στιχολογία «Ευλογήσω τον Κύριον» (α΄,γ΄ και πλ.α΄) από το «Ψαλτήριον Τερπνόν»
-Στο αντίδωρο, Καλοφωνικός ειρμός «Η κάμινος Σωτήρ» Αρσενίου του μικρού (α΄)
 

ilias nektarios

Παλιο-μέλος... και μισό!
#4
-Πασα πνοη και αινοι,Ηχος α' Αθ. Παναγιωτιδη
-Δοξαστικο Εωθινο β' ,Ηχος Β' Γ. Συρκα
-Δοξολογια συντομη Ηχος α' απ'εξω
-Τισαγιον-Δυναμις Ηχος β' (συνηθισμενο)
-Χερουβικο Ηχος α' απ'εξω με ολιγον Καραμανη!...
-Λειτουργικα- Αξιον αστιν Ηχος α' (σαμπαχ) Αθ. Καραμανη
-Αντι Κοινωνικου ''Θεοτοκε Παρθενε'' Π. Μπερεκετη(κατα Καραμανη) Ηχος α'
 
Top