Κυριακή 5.1.2014

Χρήστος Τόλιας

α' ψάλτης ι.ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
#1
Από τη σημερινή Κυριακή:
1. Μεγάλυνον ψυχή μου...Απορεί πάσα γλώσσα
2. Δεικνύων ότι άνθρωπος
3. Δοξαστικόν Ιωάννη βαπτιστά Θρ. Στανίτσα
4. Χερουβικόν Χρ. Θεοδοσόπουλου ήχος γ'
5. Άξιον εστίν Χρ. Μίμη ήχος γ΄(από τη Θ. Λειτουργία του Αθ. Πέττα).
 

Attachments

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#2
Χρῆστο, ὡραιότατο μάθημα τό σημερινό δοξαστικό Ἰωάννη βαπτιστά σέ πλάγιο τοῦ τετάρτου ἀπό τόν Στανίτσα. Καλά ἔκανες καί τό ἐπέλεξες, πάντα τέτοια!
 
Top