Κυριακή 30.09.2018

Χρύσανθος80

Παλαιό Μέλος
#1
Ηχος Α
Εωθινόν Ζ

Ορθρος
Καταβασίαι , Τιμιωτέρα , Θ Ωδή , Εξαποστειλάρια , Αίνοι και στιχηρά , Ζ εωθινόν και σύντομη δοξολογία
Θεία Λειτουργία
Τρισάγιον μετα Δυνάμεως εις Α ήχο , Αλληλουάριον , Χερουβικό και Λειτουργικά Πατριαρχικά , Αινείτε και Δούλοι Κύριον
Απαντα απο τα βιβλία του αειμνήστου Αρχοντος Χρ.Θεοδοσοπούλου
 

Attachments

Top