Κυριακή 24/11/2013

Χρήστος Τόλιας

α' ψάλτης ι.ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
#1
Από τη σημερινή Κυριακή:
1.ια' εξαποστειλάριον
2.Φανερών εαυτόν Καραμάνη
3.Δύναμις άγιος αθάνατος Αθ. Πέττα minore
4.Χερουβικόν Αθ. Πέττα minore
5.Άξιον εστίν Πρίγγου σπάθιον
 

Attachments

Χρήστος Τόλιας

α' ψάλτης ι.ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
#2
Από τη σημερινή Κυριακή:
1.ια' εξαποστειλάριον
2.Φανερών εαυτόν Καραμάνη
3.Δύναμις άγιος αθάνατος Αθ. Πέττα minore
4.Χερουβικόν Αθ. Πέττα minore
5.Άξιον εστίν Πρίγγου σπάθιον
Δυστυχώς ακούγεται ένα γρέζι που με ταλαιπωρεί αυτές της μέρες, το οποίο επιβαρύνει και η υγρασία που επικρατεί στα μέρη μας, με αποτέλεσμα η φωνή να μην ακούγεται καθαρή.
 
Top