Κυριακή 20-6-2010 Δ' Ματθαίου. Ήχος γ'. Εωθινόν Δ΄

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Για την αυριανή ημέρα και για Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βεροίας - πρώτα ο Θεός- ετοιμάσαμε με την συμμετοχή μελών εκ της Βυζαντινής Χορωδίας του Δήμου Σκύδρας:

- Απολυτίκια, Καθίσματα [Αναστασιματάριο Πέτρου] και Αναστάσιμα Ευλογητάρια
- Υπακοή Δόξα, Και νυν το τέλος. [Αναστασιματάριο Πέτρου]
- Αναβαθμοί του ήχου. [Αναστασιματάριο Πέτρου]
- Προκείμενο του ήχου.
- Προκείμενον "Πάσα πνοή"
- Κανόνες α' & γ' ωδή: 4 αναστάσιμα, 4 του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα και 4 του Μηναίου μετά "συντετμημένης" στιχολογίας.
- Καταβασίες (άπασαι ομού) αργές.
- Η Τιμιωτέρα (σύντομη) και η θ΄ Καταβασία αργή .
- Πασαπνοάρια και Στιχολογία, ήχος γ΄.
- Τα 4 Στιχηρά αναστάσιμα σε νέο σύντομο στιχηραρικό μέλος και τα 4 στιχηρά προσόμοια του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα σε μέλος σύντομο.
- Δοξαστικό το Δ' εωθινό Κων. Παπαγιάννη Ήχος δ΄
- "Υπερευλογημένη", ήχος β΄.
- Δοξολογία Πέτρου Λαμπαδαρίου αργή. Ήχος γ΄
- "Σήμερον σωτηρία" ήχος δ΄.

- Τα αρχαία και "συνηθισμένα" αντίφωνα
- Τρισάγιο Ήχος β΄, [χωρίς αργό δύναμις].
- Προκείμενον ψαλμός μστ΄,ήχος γ΄, π. Κων. Παπαγιάννη.
- Αλληλουιάριο ψαλμός λ΄, ήχος γ΄, π. Κων. Παπαγιάννη.
- Χερουβικό Γρηγορίου Πρωτοψάλτου (εκλογή) Ήχος γ΄
- Λειτουργικά, Δημητρίου Καλπακίδη σύντομα ήχος γ΄.
- "Άξιον εστίν" κατά βάση Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ήχος γ΄.
- Κοινωνικό "Αινείτε τον Κύριον" Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ήχος γ΄.
- "Είδομεν το φώς" Ήχος β΄.
- "Πληρωθήτω" Ήχος β'.
- "Είη, το όνομα Κυρίου" 'Ηχος β΄.

Την Θεία Λειτουργία θα τελέσει ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης π. Μάξιμος Ματθαίος.
 

Βεροιεύς

Παλαιό Μέλος
#3
Για την αυριανή ημέρα και για Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βεροίας - πρώτα ο Θεός- ετοιμάσαμε με την συμμετοχή μελών εκ της Βυζαντινής Χορωδίας του Δήμου Σκύδρας:

- Απολυτίκια, Καθίσματα [Αναστασιματάριο Πέτρου] και Αναστάσιμα Ευλογητάρια
- Υπακοή Δόξα, Και νυν το τέλος. [Αναστασιματάριο Πέτρου]
- Αναβαθμοί του ήχου. [Αναστασιματάριο Πέτρου]
- Προκείμενο του ήχου.
- Προκείμενον "Πάσα πνοή"
- Κανόνες α' & γ' ωδή: 4 αναστάσιμα, 4 του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα και 4 του Μηναίου μετά "συντετμημένης" στιχολογίας.
- Καταβασίες (άπασαι ομού) αργές.
- Η Τιμιωτέρα (σύντομη) και η θ΄ Καταβασία αργή .
- Πασαπνοάρια και Στιχολογία, ήχος γ΄.
- Τα 4 Στιχηρά αναστάσιμα σε νέο σύντομο στιχηραρικό μέλος και τα 4 στιχηρά προσόμοια του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα σε μέλος σύντομο.
- Δοξαστικό το Δ' εωθινό Κων. Παπαγιάννη Ήχος δ΄
- "Υπερευλογημένη", ήχος β΄.
- Δοξολογία Πέτρου Λαμπαδαρίου αργή. Ήχος γ΄
- "Σήμερον σωτηρία" ήχος δ΄.

- Τα αρχαία και "συνηθισμένα" αντίφωνα
- Τρισάγιο Ήχος β΄, [χωρίς αργό δύναμις].
- Προκείμενον ψαλμός μστ΄,ήχος γ΄, π. Κων. Παπαγιάννη.
- Αλληλουιάριο ψαλμός λ΄, ήχος γ΄, π. Κων. Παπαγιάννη.
- Χερουβικό Γρηγορίου Πρωτοψάλτου (εκλογή) Ήχος γ΄
- Λειτουργικά, Δημητρίου Καλπακίδη σύντομα ήχος γ΄.
- "Άξιον εστίν" κατά βάση Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ήχος γ΄.
- Κοινωνικό "Αινείτε τον Κύριον" Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ήχος γ΄.
- "Είδομεν το φώς" Ήχος β΄.
- "Πληρωθήτω" Ήχος β'.
- "Είη, το όνομα Κυρίου" 'Ηχος β΄.

Την Θεία Λειτουργία θα τελέσει ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης π. Μάξιμος Ματθαίος.
Απ'ότι βλέπω είπες και του Αγ.Νικολάου.
Θα μπορούσες να ανεβάσεις την ακολουθία του;
Ευχαριστώ.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#5
Η ακολουθία άρχισε κανονικά στις 7:00, το "Είη, το όνομα Κυρίου ευλογημένον" εψάλλη στις 9:45 ενώ επακολούθησε κήρυγμα επί των αναγνωσμάτων και ολίγα για την ερμηνεία του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα από τον π. Μάξιμο τον οποίο και ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας.
Απόλυσις περί τις 10:00.

- Στην στιχολογία των αίνων εψάλλησαν σε γ΄ ήχο σύντομα τα αρχαϊκά εφύμνια "Σοι πρέπει ύμνος τω Θεώ", "Δότε δόξαν τω Θεώ", Αυτώ πρέπει αίνεσις", "Δόξα σοι Άγιε Πάτερ" "Φείσαι ημων Κύριε", τα 4 Αναστάσιμα Στιχηρά και τα 4 Προσόμοια του Αγίου Νικολάου.

- Τα "Κύριε ελέησον" των Ειρηνικών καθώς και τα λεγόμενα λειτουργικά εψάλλησαν μεν σε ήχο πλ. δ΄ και γ΄ αντίστοιχα αλλά σε μέλος σύντομο συλλαβικό και απαντητικό.

- Καταλάβαμε τί είναι Αγία Αναφορά και Λογική Λατρεία στις 23/4 με τον π. Παύλο (στην πανήγυρη του Ναού), στις 2/5 στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Πατησίων, εχθές 19/6 στον Άγιο Γεώργιο Σκύδρας και σημερα 20/06 στον Αγιο Γεώργιο Βερροίας. Δε θα γράψω περισσότερα.

- Κοινωνικόν "Αινείτε" Γρηγορίου Πρωτοψάλτου σε ήχο Γ΄(συντμηθέν) και σύντομον με τριπλούν "Αλληλούια" μετά των Στίχων εκ του 148ου Ψαλμού.

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μήν ευχαριστήσω τους μαθητές μου και μέλη της Βυζαντινής Χορωδίας του Δήμου Σκύδρας (Αναστάσιο Τσανακτίδη, Χαράλαμπο Τσελεγγίδη, Μίσκο Κωνσταντίνο και Δημήτριο Χατζή) που συμμετείχαν στις ιερές ακολουθίες, τους πατέρες του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βεροίας, τον αρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομο Ξενιτόπουλο, τον πρωτοπρεσβύτερο και προϊστάμενο του Ναού π. Κωνσταντίνο Ταϊπλιάδη και τον "γέροντα" του Αναλογίου μας τον κ. Γεώργιο Μπούρα.

Υ.Γ. Περαστικά στον απόντα φίλο και εξαίρετο συνάδερφο κ. Σπυρίδωνα Κιζιρίδη ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.
 
Last edited:
#6
Η ακολουθία άρχισε κανονικά στις 7:00, το "Είη, το όνομα Κυρίου ευλογημένον" εψάλλη στις 9:45 ενώ επακολούθησε κήρυγμα επί των αναγνωσμάτων και ολίγα για την ερμηνεία του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα από τον π. Μάξιμο τον οποίο και ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας.
Απόλυσις περί τις 10:00.
Και πλήρης ακολουθία (υπερ-πλήρης, θα 'λεγα:wink:, για την ενοριακή πρακτική), και μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια. Μπράβο!

- Καταλάβαμε τί είναι Αγία Αναφορά και Λογική Λατρεία στις 23/4 με τον π. Παύλο (στην πανήγυρη του Ναού), στις 2/5 στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Πατησίων, εχθές 19/6 στον Άγιο Γεώργιο Σκύδρας και σημερα 20/06 στον Αγιο Γεώργιο Βερροίας. Δε θα γράψω περισσότερα.

Εμείς ξέρουμε!:D
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
- Καταβασίες (άπασαι ομού) αργές.
- Η Τιμιωτέρα (σύντομη) και η θ΄ Καταβασία αργή .
Ἦταν πολύ ἐνδιαφέρον γιά μένα καί μοῦ ἄρεσε πολύ, πού ἐπέλεξε τίς ἀργές καταβασίες τοῦ ἤχου (ἄγνωστες ἐν πολλοῖς):
«Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι, νεύματι θείῳ, εἰς μίαν συναγωγὴν συναθροίσας, καὶ τεμὼν θάλασσαν Ἰσραηλίτῃ λαῷ, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, δεδοξασμένος ὑπάρχει, αὐτῷ μόνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδόξασται».

«Ὁ ἐκ μὴ ὄντων τὰ πάντα παραγαγών, τῷ Λόγῳ κτιζόμενα, τελειούμενα Πνεύματι, Παντοκράτορ Δέσποτα, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ στερέωσόν με».

«Ἔθου πρὸς ἡμᾶς, κραταιὰν ἀγάπησιν Κύριε· τὸν μονογενῆ γάρ σου Υἱόν, ὑπὲρ ἡμῶν εἰς θάνατον δέδωκας· διό σοι κραυγάζομεν, εὐχαριστοῦντες· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε».

«Πρὸς σὲ ὀρθρίζω, τὸν τοῦ παντὸς Δημιουργόν, τὴν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν εἰρήνην, διότι φῶς τὰ προστάγματά σου, ἐν οἷς με καθοδήγησον».

«Ἄβυσσος ἐσχάτη ἁμαρτιῶν ἐκύκλωσέ με, καὶ ἐκλείπει τὸ πνεῦμά μου, ἀλλ' ἐκτείνας Δέσποτα, σὸν ὑψηλὸν βραχίονα, ὡς τὸν Πέτρον με, κυβερνῆτα διάσωσον».

«Ὡς πάλαι τοὺς εὐσεβεῖς, τρεῖς Παῖδας ἐδρόσισας, ἐν τῇ φλογὶ τῇ Χαλδαϊκῇ, τῷ φωτιστικῷ τῆς Θεότητος πυρί, καὶ ἡμᾶς καταύγασον· Εὐλογητὸς εἶ κράζοντας· ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν».

«Ἀστέκτῳ πυρὶ ἑνωθέντες, οἱ θεοσεβείᾳ προεστῶτες νεανίαι, τῇ φλογὶ δὲ μὴ λωβηθέντες, θεῖον ὕμνον ἔμελπον· Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας».

«Καινὸν τὸ θαῦμα καὶ θεοπρεπές! τῆς Παρθένου γὰρ τὴν κεκλεισμένην πύλην, σαφῶς διοδεύει Κύριος, γυμνὸς ἐν εἰσόδῳ, καὶ σαρκοφόρος ὤφθη ἐν ἐξόδῳ Θεός, καὶ μένει ἡ πύλη κεκλεισμένη· ταύτην ἀφράστως, ὡς Θεομήτορα μεγαλύνομεν».
Δέν εἶναι καί κάτι εὔκολο...

Κι ἐγώ εὐχαριστῶ Δημήτρη!!!

ΥΓ. Σημειωτέον, ὅτι ὅλη τήν ἀκολουθία τήν παρακολουθοῦσα ἀπό φυλλάδιο πού μοῦ εἶχε δώσει. Ἔτσι ἀποφεύγονται ἄσκοπες καί ἄκαιρες ὁμιλίες τῶν ἱερέων στό ἱερό βῆμα. Οἱ ἐφημέριοι τοῦ ναοῦ ἔλεγαν: «Σήμερα, πολύ πιό ὡραῖα ψάλλουν. Γιά τόν π. Μάξιμο τό κάνουν». Ἐγώ δέν ἀπάντησα φυσικά. Ἀλλά ἀπό μέσα μου εἶπα: «Ὅταν ἐνθαρρύνεται καί ἐνισχύεται παντοιοτρόπως ὁ ψάλτης ἀπό τούς ἱερεῖς (καί δέν τοῦ τίθενται συνεχῶς προσκόμματα ἤ ὑπάρχει καλή συνεργασία καί συνεννόηση) ἀλλοιώτικα ἀποδίδει...». Αὐτό δέν ἔχει σχέση μέ τούς ἐκεῖ ἱερεῖς. Κολακευτικά τό εἶπαν καί γιά μένα καί τούς εὐχαριστῶ κι ἐγώ.


 

koudounellis

Ευστράτιος Κουδουνέλλης
#8
Οἱ ἐφημέριοι τοῦ ναοῦ ἔλεγαν: «Σήμερα, πολύ πιό ὡραῖα ψάλλουν. Γιά τόν π. Μάξιμο τό κάνουν». Ἐγώ δέν ἀπάντησα φυσικά. Ἀλλά ἀπό μέσα μου εἶπα: «Ὅταν ἐνθαρρύνεται καί ἐνισχύεται παντοιοτρόπως ὁ ψάλτης ἀπό τούς ἱερεῖς (καί δέν τοῦ τίθενται συνεχῶς προσκόμματα ἤ ὑπάρχει καλή συνεργασία καί συνεννόηση) ἀλλοιώτικα ἀποδίδει...».[/SIZE][/FONT]
Aκριβώς.
 
#9
π. Μάξιμος;77723 said:
Ἦταν πολύ ἐνδιαφέρον γιά μένα καί μοῦ ἄρεσε πολύ, πού ἐπέλεξε τίς ἀργές καταβασίες τοῦ ἤχου (ἄγνωστες ἐν πολλοῖς):

«Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι, νεύματι θείῳ, εἰς μίαν συναγωγὴν συναθροίσας, καὶ τεμὼν θάλασσαν Ἰσραηλίτῃ λαῷ, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, δεδοξασμένος ὑπάρχει, αὐτῷ μόνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδόξασται».
...

A, δεν το είχε διευκρινήσει στο αρχικό μήνυμα. Πολύ ωραία θα πρέπει να ήταν. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα, βέβαια.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#10
Κων/νος Βαγενάς;77734 said:
A, δεν το είχε διευκρινήσει στο αρχικό μήνυμα.
Λές νά τόν «κάρφωσα»;
Ἤδη ὑπῆρξε μερική ἀντίδραση.

Αὐτό ἔχει συζητηθεῖ σέ σχετικό/ά θέμα/τα. Ἀλλά ἄς μήν γίνει «θέμα». Τό ὅτι προβλέπεται δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία. Τό ὅτι ἐπίσης δέν προβλέπεται ἀπό τό ἰσχῦον τυπικό εἶναι γνωστό. Ἐνδεχομένως (ἔχει γραφεῖ ὅτι) προβλέπονταν καί διπλές καταβασίες· τοῦ ἤχου καί τῆς περιόδου. Τά ἀναστασιματάρια (γιατί;) τίς ἔχουν.

Πάντως ὡραιότατοι εἱρμοί πού δέν τούς ἀκοῦμε (δυστυχῶς), ἐκτός ἀπό τόν τῆς η΄, πού εἶναι καί τῆς Ὑπαπαντῆς. Ὅπως ἔγραψα δέν εἶναι καί εὔκολο νά ἐφαρμόζεται, ὄχι μόνον ἀπό πλευρᾶς τυπικοῦ, ἀλλά μουσικῆς καταρτίσεως, προετοιμασίας καί προσυνεννόησης τῶν ψαλτῶν.

ΥΓ. Ὁ ἀγαπητός μου Τσακίρογλου, πού ἀντέδρασε μερικῶς, εἶχε (δικαιολογημένα) μιά ἄσχημη ἐμπειρία ἀπό αὐτό· γι᾿ αὐτό...

 
Last edited:
#11
π. Μάξιμος;77736 said:
Λές νά τόν «κάρφωσα»;
Ἤδη ὑπῆρξε μερική ἀντίδραση.

Αὐτό ἔχει συζητηθεῖ σέ σχετικό/ά θέμα/τα. Ἀλλά ἄς μήν γίνει «θέμα». Τό ὅτι προβλέπεται δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία. Τό ὅτι ἐπίσης δέν προβλέπεται ἀπό τό ἰσχῦον τυπικό εἶναι γνωστό. Ἐνδεχομένως (ἔχει γραφεῖ ὅτι) προβλέπονταν καί διπλές καταβασίες· τοῦ ἤχου καί τῆς περιόδου. Τά ἀναστασιματάρια (γιατί;) τίς ἔχουν.

Πάντως ὡραιότατοι εἱρμοί πού δέν τούς ἀκοῦμε (δυστυχῶς), ἐκτός ἀπό τόν τῆς η΄, πού εἶναι καί τῆς Ὑπαπαντῆς. Ὅπως ἔγραψα δέν εἶναι καί εὔκολο νά ἐφαρμόζεται, ὄχι μόνον ἀπό πλευρᾶς τυπικοῦ, ἀλλά μουσικῆς καταρτίσεως, προετοιμασίας καί προσυνεννόησης τῶν ψαλτῶν.

ΥΓ. Ὁ ἀγαπητός μου Τσακίρογλου, πού ἀντέδρασε μερικῶς, εἶχε (δικαιολογημένα) μιά ἄσχημη ἐμπειρία ἀπό αὐτό· γι᾿ αὐτό...

Σωστά. Άλλωστε όταν κάποιος γνωρίζει Τυπικό ξέρει να κινηθεί. Ο αγαπητός Χρήστος είπε "παρατυπίες". Σωστό. Θα έλεγα ότι άλλο αντιτυπία, άλλο παρά-τυπία (παράλληλα με το "ισχύον" τυπικό).
 
Last edited:
Top