Κυριακή 2/9/2012 - ήχος δ΄ εωθινόν β΄ (Όρθρος - Θ. Λειτουργία)

Ζωντανή ηχογράφηση από τον Ι.Ν.Αγ.Φανουρίου Ιλίου Αττικής την Κυριακή 2.9.2012:
Εωθινόν Εξαποστειλάριον Β (Κείμενο Χ.Θεοδοσοπούλου):
Αίνοι Ηχος Δ (Κείμενο Χ.Θεοδοσοπούλου):
Εωθινόν Β (Κείμενο Α.Παναγιωτίδη):
Tρισάγιος Υμνος-Δύναμις (Ηχος Δ ΑΓΙΑ-Τίμου Σακελλαρίου):
Xερουβικός Υμνος Ηχ.Δ ΑΓΙΑ (Α.Καραμάνη):
Πατέρα Υιόν..Ηχ. Δ Μικτός (Τιμωνίδη):
Λειτουργικά Ηχ. Δ Μικτός (Τιμωνίδη):
Αξιον εστίν..Ηχ. Δ Μικτός (Τιμωνίδη):
 

Attachments

 • Εωθινόν Εξαποστειλάριον Β-Χ.Θεοδοσοπούλου.wma
  1.8 MB · Views: 19
 • Αινοι-Στιχηρά -Ηχος δ-Χ.Θεοδοσοπούλου.wma
  4 MB · Views: 24
 • Εωθινόν Β-Ηχ.Β -Κείμενο Α.Παναγιωτίδη..wma
  3.5 MB · Views: 26
 • Τρισάγιος Υμνος -Ηχ.Δ ΑΓΙΑ (Τ.Σακελλαρίου).wma
  2.7 MB · Views: 18
 • Δύναμις Ηχ.Δ ΑΓΙΑ (Τ.Σακελλαρίου).wma
  3.2 MB · Views: 22
 • Χερουβικόν- Ηχος Δ ΑΓΙΑ (Α.Καραμάνη).wma
  5.5 MB · Views: 21
 • Πατέρα Υιόν..Ηχος Δ μικτός (Τιμωνίδη).wma
  781.5 KB · Views: 11
 • Λειτουργικά Ηχ.Δ μικτός (Τιμωνίδη).wma
  3.4 MB · Views: 19
 • Αξιον εστίν..Ηχος Δ μικτός (Τιμωνίδη).wma
  1.9 MB · Views: 16
Top