Κυριακή 11-12-2005 στο ναΰδριο του Προφήτου Ελισσαίου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Μητροπολίτης Νικόδημος Βαλληνδρᾶς.
Τελευταία λειτουργία, στὸ ναΰδριο τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, Κυριακὴ 11-12-2005, τοῦ Ὁσίου Λεοντίου τοῦ ἐν Ἀχαΐᾳ.
Συλλειτούργησαν οἱ: Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Σιδέρης ἐκ Πατρῶν καὶ πρωτ. Χρῆστος Ραλλιᾶς Ἁγ. Χαραλάμπους Ἰλισσίων.
Σημ: στὸ ἴδιο ἐκκλησάκι πρὸ ὀγδόντα ἐτῶν, ὁ μακαριστὸς πρωτοντύθηκε παπαδάκι, μὲ λειτουργὸ τὸν ἅγιο Νικόλαο Πλανᾶ.
Λατρευτικὴ σύναξι ποὺ κατόπιν ἐπιθυμίας τοῦ μεγάλου Νικοδήμου διωργανώθη ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ Φωτίου Δημητρακοπούλου.
Συνέψαλε ὁ Προικοννήσιος ναυπηγὸς μηχανικὸς Ἰωάννης Μαυρουδῆς. Στὸ βίντεο στιγμιότυπο ἀπὸ τὴν μνημόνευσι στ᾿ ἅγια.​

unnamed (2).jpg unnamed (3).jpg

unnamed (1).jpg unnamed.jpg
 

Attachments

Top