Κυριακή ᾿Ασώτου - 15/2/2009

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Ἀνεβάζω ζωντανές ἠχογραφήσεις τοῦ Πρωτοψάλτου μας κ. Μιχαήλ Καραγιάννη ἀπό τίς τελεσθεῖσες στό Ναό μας ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους (14 καί 15/2/2009).

Υ.Γ. Συγγνώμη, δέν πρόσθεσα στούς τίτλους τούς ἤχους. Εἶναι ὅμως γνωστά. 1) Ἦχος α'. 2) Δόξα... Ἦχος β'. 3) Ἦχος δ'. 4) Δόξα... Ἦχος πλ. β'.


 

Attachments

Top