Κυριακή της Τυρινής

#1
Δόξα των εσπερίων,Δόξα των αποστίχων, ιδιόμελον των αίνων
Ηχογράφηση κατ΄οίκον την 2015-02-20,χρησιμοποιηθέν βιβλίον
το Τριώδιον του Στανίτσα,σύμφωνα με τις δικές μου ικανότητες.
 

Attachments

Top