Κυριακή της Ορθοδοξίας - Α' και Β' Εύρεση Τιμίας κεφαλής Τιμίου Προδρόμου.

#1
Όλα τα Τυπικά ορίζουν να συμψαλλεί και η ακολουθία του αγίου Ιωάννη μετά της αναστάσιμης ακολουθίας και της ακολουθίας του Τριωδίου;
 
Top