Κυριακή προ Χριστου Γεν.

#1
Ένα στιχηρό των αίνων και το αυριανό δοξαστικό ...
..(Των νομικών διδαγμάτων)....
από την περσινή ....σαν αύριο ....Κυριακή
δηλαδή στις 21-12-08.....
και από τον Ι.Ναό Ζ.Πηγης Κεφαλαρίου Άργους......
 

Attachments

Top