Κυριακή μετά την Ύψωσιν: «μνήμη ιερομάρτυρος Συμεών»

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#1
Σε παλαιά συναξάρια ή τυπικά διαβάζω ότι την Κυριακή μετά την Ύψωσιν:
"μνήμην επιτελούμεν του Αγίου Ιερομάρτυρος Συμεών συγγενούς του Κυρίου, υιού Κλεωπά...".
Γνωρίζουμε περισσότερα για την μνήμη του Ιερομάρτυρος Συμεών
και την σχέση της μνήμης του με την Κυριακή μετά την Ύψωσιν;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
Διαβάζω στή Θ.Η.Ε., τ. 11, σ. 533, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη του δίς τοῦ ἐνιατοῦ, τήν 18ην Σεπτεμβρίου καί τήν 27ην Ἀπριλίου.
Τήν 27ην Ἀπριλίου τήν γνωρίζουμε. Τήν 18ην Σεπτεμβρίου φαντάζομαι τήν ἀρύεται ἀπό τήν παρατιθέμενη βιβλιογραφία.
Αὐτή ἡ ἡμερομηνία, σέ σχέση μέ μεταθέσεις μνημῶν σέ Κυριακή, καί μάλιστα σέ συνάρτηση μέ τό σταυρικόν θάνατον πού ὑπέστη τό 107 σέ ἡλικία 120 ἐτῶν, μᾶς δίδει κάποια ἐξήγηση καί γιά τήν Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Εἶδα ἐπίσης τώρα ὅτι ἡ «Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Συμεών, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου» προβλέπεται
  • στό μέν ΤΑγΣ (D I σελ. 6) τήν Κυριακήν μετά τήν ὕψωσιν,
  • στό δέ ΤΕ (D I σελ. 279) τήν ιη΄ Σεπτεμβρίου.

Κάποια ἄλλη πληροφορία κανείς;
 
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#4
Τυπικόν Γεωργίου Ρήγα:

"Διά την μετά την Ύψωσιν Κυριακήν, προκείμενον εν τω αποστόλω λέγομεν τόδε:
Ήχος βαρύς Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος του Οσίου αυτού Στίχ. Τί ανταποδώσωμεν τω Κυρίω περί πάντων.
Αλληλούια. Οι Ιερείς σου Κύριε ενδύσονται δικαιοσύνην. Ότι εξελέξατο Κύριος την Σιών.
Και τούτο καθότι εν τη Κυριακή ταύτη εστίν η Μνημη του Αγίου Συμεών του κατά σάρκα συγγενούς του Κυρίου." (σελ. 275)

Δημήτριος Καλπακίδης
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Εὐχαριστοῦμε Δημήτρη γιά τή νεώτερη πληροφορία.
Αὐτή τελικῶς ἡ μνήμη ὑπάρχει καί στό ΤΑΣ (ἔκδοση 1545, σελ. 31) γιά τήν Κυριακή μετά τήν ὕψωσιν.

Τό ἄλλο σημαντικό πού εἶδα στό ΤΑΣ γιά τήν αὐτή Κυριακή εἶναι ὅτι ἀναγινώσκεται τό συνοδικόν τῆς Ἕκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού ἡ μνήμη της, ὅπως ξέρουμε (καί διαβάσαμε στό συναξάρι), γίνεται στίς 14 Σεπτεμβρίου.
Λόγῳ τῆς ἡμέρας τοῦ Σταυροῦ, πάλι ἔχουμε μιά μερική μετάθεση μνήμης στήν ἑπόμενη Κυριακή.
 

Dionysios

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης, «γηράσκω ἀεὶ διορθούμενο
#6
Εἰς τὰ νεώτερα χρόνια γιὰ πρώτη φορὰ τὸ θέμα αὐτὸ τὸ ἐπεσήμανα ἐγὼ εἰς τὰ Δίπτυχα τοῦ 2007 (σελ. 239 καὶ ὑποσημ. 231), ὅπου ὑποδεικνύω καὶ ποῦ μποροῦν νὰ βρεθοῦν τὰ σωστὰ προκείμενον καὶ ἀλληλουιάριον (διότι ὑπάρχουν εἰς τὸν Πραξαπόστολον). ἂν χρησιμοποιοῦσες τὰ Δίπτυχα, Δημήτριε Καλπακίδη (χρησιμοποιῶ καὶ τὸ ἐπώνυμόν σου, διότι ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι Δημήτριοι), θὰ τὰ εἶχες βρεῖ ἀπὸ πέρυσιν. (ὁ μακαρίτης ὁ Μπεκατῶρος ἔγραφε τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου, ἀπὸ ὅ,τι εἶδα.)
Σᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς, διότι ἐργαζόμενοι τελείως ἀνεξάρτητα ἀπὸ ἐμέ δικαιώνετε δι᾿ ἄλλην μίαν φορὰν κάποια ἀπὸ ὅσα ἔγραψα εἰς τὰ Δίπτυχα τῶν ἐτῶν 2007 καὶ 2008. πολλὰ ἐξ αὐτῶν ἐθεωρήθησαν πράγματα πρωτοφανῆ καὶ πρωτάκουστα, χωρὶς ὅμως νὰ εἶναι ἔτσι πράγματι, ἁπλῶς διὰ τὰ τελευταῖα 100 χρόνια ἐλησμονήσαμεν κάποιες πληροφορίες τῆς λειτουργικῆς μας παραδόσεως καὶ ἐμείναμεν εἰς ὡρισμένες τυποποιημένες συνήθειες. καὶ δὲν νομίζω ὅτι θὰ τὰ ξαναγράψω.
Ἂν δὲν ὑπάρχῃ ἀντίρρησις, τὸ παρὸν θέμα σκέπτομαι νὰ τὸ μεταφέρω (μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς ἐφετινῆς «κυριακῆς μετὰ τὴν ὕψωσιν») εἰς τὴν περὶ τῶν Διπτύχων ἑνότητα.
Καὶ πάλιν εὐχαριστῶ.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Εἰς τὰ νεώτερα χρόνια γιὰ πρώτη φορὰ τὸ θέμα αὐτὸ τὸ ἐπεσήμανα ἐγὼ εἰς τὰ Δίπτυχα τοῦ 2007...
Ἀπό τό πρωί τό μυαλό μου πήγαινε στά Δίπτυχα, ξεφύλλισα τοῦ 2008, ἀλλά φέτος συμπίπτει καί ἡ ἀπόδοσις. Τό ἔλεγα καί στόν Δημήτρη σέ τηλεφωνική ἐπικοινωνία πού εἴχαμε, ὅτι κάτι ἔχει γράψει ὁ Διονύσιος στά Δίπτυχα.
Ποιά εἶναι ἡ προσφορά σου καί στά Δίπτυχα καί ἐδῶ τό ἔχουμε ἐπισημάνει πολλάκις.
Ὁ δέ Δημήτριος, καί διαβάζει τά Δίπτυχα καί μόλις πρίν λίγο τό ἔγραψε.
Διονύσιε εἶσαι δένδρο μέ πολλούς γλυκεῖς, εὔχυμους καί ὠφέλιμους καρπούς κατά τό ἁγιογραφικόν.
Νά εἶσαι καλά!
Δύναμις καί πλούσια καρποφορία στά ἔργα σου.
 
#8
Κάποια ἄλλη πληροφορία κανείς;[/SIZE][/FONT][/QUOTE]

Πάτερ μου την ευχή σας!

Ρίξε και μια ματιά στο Τυπικόν της Εκκλησίας της Κύπρου,(Κυριακή μετά την Ύψωσιν).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Πάτερ μου την ευχή σας!

Ρίξε και μια ματιά στο Τυπικόν της Εκκλησίας της Κύπρου,(Κυριακή μετά την Ύψωσιν).
Τό βλέπω.

Γράφει τίποτε ἐπί αὐτοῦ τοῦ θέματος;;; (ἄν ἔχεις καταλάβει καί δέν χαλᾶς τό θέμα...);


 
#10
Πάτερ μου την ευχή σας και συγχωρέστε με αν σας χαλώ το θέμα.Αλλά ποιό πάνω ρωτήσατε. (Κάποια ἄλλη πληροφορία κανείς;) Και θεώρησα ότι αφού το θέμα που έθεσα αφορά την εν λώγω ημέρα που αναφαίρεστε για αυτό το έθεσα εδώ.
Η απορία μου είναι για τις διαφορές που υπάρχουν στο τυπικό εκκλησίας της Κύπρου,της Ελλάδος, και του Πατριαρχείου για την Κυριακήν μετά την Ύψωσιν.Όπου παρατηρώ ότι τα δύο τελευταία τυπικά δεν έχουν καθόλου μεθέορτα της ημέρας αλλά είναι όλα της εορτής. Γιατί; Μήπως επειδή έχουν καλύτερο άκουσμα τα της εορτής;Τότε γιατί γράφτηκαν τα μεθέορτα; Για να μήν τα λέμε ποτέ;

Υ.Γ. Αυτό το παρατήρισα να γίνετε και σε άλλες περιπτώσεις εορτών.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
Πάτερ μου την ευχή σας και συγχωρέστε με αν σας χαλώ το θέμα.Αλλά ποιό πάνω ρωτήσατε. (Κάποια ἄλλη πληροφορία κανείς;) Και θεώρησα ότι αφού το θέμα που έθεσα αφορά την εν λώγω ημέρα που αναφαίρεστε για αυτό το έθεσα εδώ.
Συνεχίζεις νά χαλᾶς τό θέμα, ἀφοῦ δέν τό ἔχεις καταλάβει... Μήπως γράφονται σέ κινέζικα; Ὅταν ρώτησα, ρώτησα ἄν ὑπάρχει ἄλλη πληροφορία ἐπί τοῦ θέματος τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Συμεών, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου καί τοῦ προβλεπομένου προκειμένου καί ἐν ταυτῷ ἀλληλουιαρίου.
Νομίζω ὅτι ὁ συντονισμός θά τακτοποιήσει τό θέμα.

Η απορία μου είναι για τις διαφορές που υπάρχουν στο τυπικό εκκλησίας της Κύπρου,της Ελλάδος, και του Πατριαρχείου για την Κυριακήν μετά την Ύψωσιν.Όπου παρατηρώ ότι τα δύο τελευταία τυπικά δεν έχουν καθόλου μεθέορτα της ημέρας αλλά είναι όλα της εορτής. Γιατί; Μήπως επειδή έχουν καλύτερο άκουσμα τα της εορτής;Τότε γιατί γράφτηκαν τα μεθέορτα; Για να μήν τα λέμε ποτέ;

Υ.Γ. Αυτό το παρατήρισα να γίνετε και σε άλλες περιπτώσεις εορτών.
Τό θέμα αὐτό ἀπαντήθηκε ἐδῶ καί στά ἑπόμενα, πού εἶναι καί ξεχωριστό θέμα.


 
Top