Κυριακή Πεντηκοστής Ι. Ναός Αγίου Τίτου Ηρακλείου (19/6/2016): Ιωάννης Δαμαρλάκης – «Οι Κρήτες Μαΐστορες»

nkioster

Πατήρ Νεκτάριος Κιοστεράκης
#1
Last edited by a moderator:
#2
Αναφέρω αναλυτικά τα μέλη που εψάλησαν από τον Χορό Ψαλτών "Οι Κρήτες Μαΐστορες" εκ του αριστερού αναλογίου:

1) Κατευθυνθήτω, Θεός Κύριος, Κανόνες, Καταβασίες, Αινείτε Ιωάννου Πρωτοψάλτου
2) Απολυτίκιο, Ιδιόμελα και Δοξαστικά Στεφάνου Λαμπαδαρίου (καθ' υπόδειξιν του Πατριαρχείου)
3) "Ως τον Βασιλέα" Αντωνίου Οικονόμου και Ιερέως της ΜΧΕ, ήχος πλ. α΄
4) Λειτουργικά Πατριαρχικά, ήχος πλ. α΄

Από τη Μουσική Συλλογή Γ. Πρωγάκη:

1) Εκ νεότητός μου (αργό), ήχος δ΄λέγετος
2) Ταις της Θεοτόκου Ν΄Ψαλμού (αργό), ήχος β΄
3) Δοξολογία αργή Γεωργίου Βιολάκη ήχος πλ. β΄
4) Δοξολογία αργή Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ήχος βαρύς εναρμόνιος (3 στίχοι)
5) Ο μονογενής Υιός Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος β΄
6) Το αργό "Σώσον ημάς Παράκλητε αγαθέ" μετά την Είσοδο, βάσει του αργού εισοδικού των Κυριακών (σ. 17)
7) Κύριε σώσον τους ευσεβείς, ήχος γ΄
8) Ταις Αγγελικαίς Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος πλ. α΄
9) Κοινωνικό Πέτρου Λαμπαδαρίου, ήχος βαρύς
10) Κράτημα Γεωργίου του Κρητός (από το Δόξα Πατρί του Πολυελέου του "Λόγον Αγαθόν"), ήχος βαρύς
11) Τις Θεός μέγας, ήχος βαρύς

Τα Καθίσματα και Εξαποστειλάρια προσαρμόσθηκαν προς το λειτουργικό κείμενο, βάσει του Ειρμολογίου Ιωάννου Πρωτοψάλτου.
 
Top