Κυριακή Ε' Νηστειών 29.3.15

Χρήστος Τόλιας

α' ψάλτης ι.ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
#1
Από τη σημερινή Κυριακή:

Σημείωση: Το δοξαστικό ερμηνεύεται επί τη βάσει Αθ. Καραμάνη και ο χερουβικός ύμνος εκτός της εισαγωγής είναι το σύντομο χερουβικό σε ήχο α' του Αστ. Δεβρελή με κάποιες αλλαγές.
 

Attachments

Top