Κυριακή Ε' Νηστειών 29.3.15

Χρήστος Τόλιας

α' ψάλτης ι.ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
Από τη σημερινή Κυριακή:

Σημείωση: Το δοξαστικό ερμηνεύεται επί τη βάσει Αθ. Καραμάνη και ο χερουβικός ύμνος εκτός της εισαγωγής είναι το σύντομο χερουβικό σε ήχο α' του Αστ. Δεβρελή με κάποιες αλλαγές.
 

Attachments

 • ΠΡΟΣΟΜΟΙΟΝ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ-29.3.15.mp3
  503.1 KB · Views: 2
 • ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-29.3.15.mp3
  2.2 MB · Views: 12
 • ΔΥΝΑΜΙΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΣΑΜΠΑΧ ΠΡΙΓΓΟΥ-29.3.15.mp3
  696.4 KB · Views: 4
 • ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε ΝΗΣΤ.-29.3.15.mp3
  1.4 MB · Views: 3
 • XEΡΟΥΒΙΚΟ ΗΧΟΣ Α-29.3.15.mp3
  2.8 MB · Views: 7
Back
Top