Κυριακή Αγίου Εξορινού

#1
Στήν Κύπρο εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ξενοφώντος η Άγιου Εξορινού
Όπως είναι περισσότερο γνωστός (διότι εξορίζει το κακο,καθε αρρώστια)
Παραθέτω τήν ακολουθία που θα ψάλλω όπως τήν έχω συντάξει για να την ψάλλω στον Άγιο Χαράλαμπο την Κυριακή 26 Ιανουαρίου .

Παρακαλώ εάν υπάρχουν λάθη όπως τά αναφέρετε εδώ γιά διόρθωση.
 

Attachments

Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Λείπουν οἱ κανόνες.
Πρὸ τοῦ τρίτου «Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον» τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ ὄρθρου παρεμβάλλεται στίχος «Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ».
Ἡ τιμιωτέρα ψάλλεται σήμερα σὲ γ’ ἤχο, ἀρχικὰ μόνο σὲ πλ. β’ (εἱρμὸς Μ. Παρασκευῆς).
Μεγαλυνάριο δὲν λέγεται.
 
#3
Τους κανόνες δέν τους λέμε, πολλές εκκλησίες δεν τα λένε για συντομία και Θεία οικονομία όπως τα λέγουν οι ιερείς.
Μόνο στα μοναστήρια κυρίως λέγονται, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια.
Το μεγαλυνάριο λέγετε, είτε κανονικῶς η όχι μας το ζητούν οι ιερείς εάν υπάρχει την ημέρα αυτήν.


Εκκλησια Αγιου Ξενοφωντος

http://proskynitis.blogspot.co.uk/2010/01/blog-post_26.html
 
Top