Κράτημα, Ιωάννη Κουκουζέλη, ήχος γ'

greek487

Tasos N.

(Αντιγραφή από http://www.youtube.com/watch?v=v3PE4i4DZeM&feature=uploademail)

Πρόκειται για το κομμάτι Ανενα-τεριρε, Ἀλληλούια, Κράτημα κατακλειόμενο μὲ τὸ Ἀλληλούια. Σύνθεση τοῦ περίφημου βυζαντινοῦ μαΐστορος Ἰωάννου Κουκουζέλη (α΄ μισὸ τοῦ 14ου αἰ.), ἦχος γ΄.

Ἀκούγεται μέρος τοῦ νενανισμοῦ μονοφωνάρικα (Στέφανος Κουμεντάκης, Γιῶργος Βασιλειάδης) καὶ ὁ τερετισμὸς ἀπὸ χοροῦ.

Ψάλλουν οι "Ἰλισιῶτες Ψάλτες" μὲ χοράρχη τὸν Γρηγόριο Ἀναστασίου.

Το παραπάνω κομμάτι είναι από εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στὸν "Παρνασσὸ", στὶς 18 Ἰουνίου 2010, μὲ θέμα "Ἀλληλούια - Αἰνεῖτε τὸν Κύριον Ἀνατολὴ καὶ Δύση".. . .
 
Back
Top