Κοντάκιον Κυριακής Τυρινής

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Ὑπάρχει τὸ μουσικὸ κείμενο τοῦ κοντακίου ἀπὸ παλαιὰ κλασσικὰ βιβλία;
 

antonios

Αετόπουλος Αντώνιος
#2
Ὑπάρχει τὸ μουσικὸ κείμενο τοῦ κοντακίου ἀπὸ παλαιὰ κλασσικὰ βιβλία;
Πρόχειρα θυμάμαι το "Λειτουργικόν" του Ψάχου (1905). Μάλλον δεν εμπίπτει στα κλασσικά... Για πιο παλιά, δεν θυμάμαι.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Δέν θέλω νά ἀνοίξω θέμα στά «Ερμηνευτικά - Ιστορικά Υμνολογίας», ἀλλά τό δεύτερο «τῶν» (πτωχῶν) δέν ὑπάρχει στό κείμενο τοῦ κοντακίου.
Πλήν ὅμως πάντα τό ψάλλουμε «καὶ τῶν πτωχῶν».


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#7


Εὐχῆς ἔργον θὰ ἦταν νὰ εἴχαμε δακτυλογραφημένη τὴν καταπληκτικὴ αὐτὴ σύνθεση.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Η Κυψέλη έχει άλλο: Νῦν ὁ καιρὸς τῶν ἀρετῶν ἐπεφάνη.
Καί ὁ Σακελλαρίδης.
Χωρίς νά ἀνοίξω ἄλλο θέμα στό Τυπικό, εἶδα πώς αὐτό προβλέπει ὁ Κωνσταντῖνος Πρωτοψάλτης στό Τυπικό του (ΤΚΠ) σέ ὅλες τίς ἐκδόσεις (κύριες ἐκδόσεις 1838 καί 1851).

 
Last edited:
Top